شامپو ضد شوره سریتا ( مناسب موهای چرب)

خانه شامپو ضد شوره سریتا ( مناسب موهای چرب)

مواد موثره:

فواید استفاده :
• حاوی عصاره های گیاهی

طریقه مصرف:

حجم :

کد وزارت بهداشت: