مصرف الکل باعث خشک شدن بدن و پوست می* شود و همین خشکی پوست سبب شعله* ور شدن پلاک های خشک پسوریازیس می گردد.